Veckans Peptalk – Den mörka njutningen

21 december 2015


”Egna framgångar är stimulerande, men andras motgångar är ej heller att förakta.”

Känner du igen den sortens välbehag som ibland uppstår när vi får höra att någon som haft ”mer framgång än de faktiskt förtjänat” – också har fått smaka på lite motgångar? Lite njutbart är det allt.

Var citatet härstammar ifrån vet jag inte, men visst ligger något i det. Att känna lite skadeglädje är nog ingen större fara, men den mörkaste njutningen är hämnd. Den ska man vara väldigt försiktig med.

Vissa människor ruvar på sin hämnd. Alla som gjort det kan intyga hur lätt den övertar hela ens uppmärksamhet. Inget annat upptar ens tankar, och vill du leva ett njutbart liv är hämnd inte den bästa vägen. Visst, hämnden kan vara ljuv, men frågan är hur länge, och vilket pris man själv betalar?

Fast låt säga att någon – medvetet – har gjort något oförlåtligt mot dig och kommit undan med det. Personen lever och frodas och mår bra medan ditt liv är i spillror. Ska man bara lägga det bakom sig?

En del tror på karma, andra på en domedag. I den grekiska mytologin fanns Nemesis, som var vedergällningens gudinna. Andra tar saken i egna händer. Själv sätter jag min tilltro till en annan väg.

Det förflutna är vad det är, men jag tror på att streta emot. Vi har alla fallit offer för något, och man kan hoppas på rättvisa, men ändå vägra släppa in hämnden i sitt hjärta. Den kommer att bygga bo där. 2016 kan bli året då vi lyckas lägga de mörka känslorna bakom oss och får annat att bry oss om.

Det finns inget bättre vis att få revansch än att leva väl, sägs det. Vill jag fortsätta vara det förflutnas fånge? Eller ska jag göra något av det som ingen annan kan ta ifrån mig; min möjlighet att gå vidare.

 1. Anders Eriksson skriver:
  Din kommentar inväntar granskning. Detta är en förhandsvisning. Din kommentar blir synlig när den har godkänts.
  Så sant man ska leva här och nu och göra det bästa av stunden. Tänker vi positiva tankar och glädjer oss med andra när de har framgång mår vi bättre.
 2. Hina milk skriver:
  Din kommentar inväntar granskning. Detta är en förhandsvisning. Din kommentar blir synlig när den har godkänts.
  In the business is restricted to their shares in the organization which itself has an extensive extent of exercises which can be attempted and can under specific conditions be exempted from working licenses . http://sportsherbs.com/cognidepth/
 3. elisha kangna skriver:
  Din kommentar inväntar granskning. Detta är en förhandsvisning. Din kommentar blir synlig när den har godkänts.
  Beam radiation as of late. Confining the X-Ray Exposure To stay away from over-presentation to x-beams – and their related wellbeing dangers – there are numerous arrangements which one can utilize. There are various materials which can be utilized as a part of an assortment of structures to farthest . http://binaryoptionrobothelp.com/terabit-trader-software/
 4. elisha kangna skriver:
  Din kommentar inväntar granskning. Detta är en förhandsvisning. Din kommentar blir synlig när den har godkänts.
  Numerous applications, especially in human services, they are likewise a known type of radiation. An excess of presentation to these beams is risky to our wellbeing. These beams can be destructive after . http://binaryoptionrobothelp.com/terabit-trader-software/
 5. aliyun kimish skriver:
  Din kommentar inväntar granskning. Detta är en förhandsvisning. Din kommentar blir synlig när den har godkänts.
  Forex Cards: Paid ahead of time forex cards are another type of keeping money card that permits you to make buys with a swipe of the card. Prior to the excursion starts, you can stack a specific total of assets . http://sportsherbs.com/leptigen/
 6. momina moustak skriver:
  Din kommentar inväntar granskning. Detta är en förhandsvisning. Din kommentar blir synlig när den har godkänts.
  The present economic situations, the bank will give the perfect financing cost to you. Furthermore, it will likewise attempt and keep over whatever remains of the opposition by giving beneficial rates that will . http://binarypoweroption.com/online-wealth-markets/
 7. heelas khana skriver:
  Din kommentar inväntar granskning. Detta är en förhandsvisning. Din kommentar blir synlig när den har godkänts.
  Saved as premium. Certain records like the NRE records are tax exempt. There is no tax collection on the premium that is earned here, which means, there will be no TDS on the pay that is earned through any .. http://isprizmtechsoftware.com/online-wealth-markets-scam/
 8. hobiet laouis skriver:
  Din kommentar inväntar granskning. Detta är en förhandsvisning. Din kommentar blir synlig när den har godkänts.
  With that it is imperative that budgetary experts must keep up and keep on meeting the guidelines of the business. An exceedingly dependable Certified Financial Planner is somebody who could experience . http://binarypoweroption.com/why-quantum-code-is-a-scam/
 9. dil orara skriver:
  Din kommentar inväntar granskning. Detta är en förhandsvisning. Din kommentar blir synlig när den har godkänts.
  Money Perth gives a budgetary model to your fantastic endeavor, in an unprejudiced way. Banks or other speculation establishments devise monetary arrangements from which they can acquire great . http://binaryoptionsdollars.com/quantum-code/
 10. dairy milk skriver:
  Din kommentar inväntar granskning. Detta är en förhandsvisning. Din kommentar blir synlig när den har godkänts.
  Distance cost for low esteemed intra-bunch administrations is ”firmly related” to the important expenses. *The improved methodology designates the expenses of giving every class of such . http://binaryoptionsmyth.com/centument-project-2-0-review/
 11. liming liming skriver:
  Din kommentar inväntar granskning. Detta är en förhandsvisning. Din kommentar blir synlig när den har godkänts.
  Enlisted in the Register of Members as the holder of shares in that organization yet who does not hold the gainful enthusiasm for such shares is ordinarily called as the enrolled proprietor of the . http://binaryoptionsrippoff.com/centument-project-2-0/
 12. hokling skriver:
  Din kommentar inväntar granskning. Detta är en förhandsvisning. Din kommentar blir synlig när den har godkänts.
  Utilization of magnets inside an attractive generator is an extremely viable wellspring of renewable vitality. Once prepared with just a little measure of force from an outside source the generator then . http://binarypoweroption.com/centument-project-2-0/
 13. berfi need skriver:
  Din kommentar inväntar granskning. Detta är en förhandsvisning. Din kommentar blir synlig när den har godkänts.
  Influence To Change Your World. Constrained TIME OFFER! You can listen allowed to a $49 esteem one hour sound system on Dealing With Difficult People! How? Visit. http://binarypoweroption.com/insured-trading/
 14. nimer nimer skriver:
  Din kommentar inväntar granskning. Detta är en förhandsvisning. Din kommentar blir synlig när den har godkänts.
  Ought to characterize in the event that you are going proficient or on the off chance that you are going retail. Whether you are going to exchange to double wagering as a retailer or as an expert it is critical . http://isprizmtechsoftware.com/insured-trading-review/
 15. alioper pakier skriver:
  Din kommentar inväntar granskning. Detta är en förhandsvisning. Din kommentar blir synlig när den har godkänts.
  Exchange. With everything in life you figure out how to creep before you learn walk and stroll before you figure out how to run. Paper exchanging is slithering with the goal that you can have a more drawn out. http://binaryoptionsdollars.com/bitcoin-money-machine-is-the-professional-scam/
 16. babi babi skriver:
  Din kommentar inväntar granskning. Detta är en förhandsvisning. Din kommentar blir synlig när den har godkänts.
  Those suppliers who case to build wealth at a galactic rate. A standout amongst the most essential things to search for in a supplier is that they are legitimate. How do different brokers talk about them? . http://worstbinaryoptionssignal.com/
 17. fazela fazela skriver:
  Din kommentar inväntar granskning. Detta är en förhandsvisning. Din kommentar blir synlig när den har godkänts.
  Organization items per deal, notwithstanding the individuals who add to the organization’s client base and their own particular downline. Be that as it may, online MLM home business still includes the same . http://isprizmtechsoftware.com/
 18. liptar liptar skriver:
  Din kommentar inväntar granskning. Detta är en förhandsvisning. Din kommentar blir synlig när den har godkänts.
  instance, you may get a bit of information about insider exchanging from the Securities and Exchange Commission (SEC), however you may not know how to translate what the suggestion is upon a specific . http://binaryoptionsrippoff.com/
 19. Taryn Bermudez skriver:
  Din kommentar inväntar granskning. Detta är en förhandsvisning. Din kommentar blir synlig när den har godkänts.
  Body with the energy it needs to give you with power and endurance. Ignoring the importance of pre-workout nourishment can produce a big difference in your http://intensetraningsupp.com/ http://musclesupplementsrev.com/ http://myworkoutsupp.com/ http://preworkoutfacts.com/ http://supplementreviewsabt.com/
 20. Jasper Seiffert skriver:
  Din kommentar inväntar granskning. Detta är en förhandsvisning. Din kommentar blir synlig när den har godkänts.
  Know how essential it was. My purpose was ”my feet are performed out in sports”. If I had known how big of progress it would have made, I would of started way http://binaryoptions21scam.com/
 21. lily alexa skriver:
  Din kommentar inväntar granskning. Detta är en förhandsvisning. Din kommentar blir synlig när den har godkänts.
  On the off chance that rec center enrollments and contracting fitness coaches include your concept of wellness, then you’re taking an extremely limit view. The reality of the situation is that activity should be possible wherever you’re agreeable and at whatever point you set aside a few minutes for it. http://binaryoptions82.com/
 22. nicole stella skriver:
  Din kommentar inväntar granskning. Detta är en förhandsvisning. Din kommentar blir synlig när den har godkänts.
  Regardless of the fact that you swallow HGH (Human Growth Hormone) pills consistently, lead a decent existence with enough to eat and time to rest, the resultant impacts as it relates with your tallness may not be as observable as when you supplement it with body extending works out, especially when you are route past your youngster years. http://binaryoptions97.com/
 23. bella ella skriver:
  Din kommentar inväntar granskning. Detta är en förhandsvisning. Din kommentar blir synlig när den har godkänts.
  On the off chance that standard pushups are an excess of they should be possible on the knees to make them less demanding until you are prepared to do consistent pushups. On the off chance that you needed to spend additional cash you could buy push up bars for these activities. http://binaryoptionsrip.com/
 24. jenny delfin skriver:
  Din kommentar inväntar granskning. Detta är en förhandsvisning. Din kommentar blir synlig när den har godkänts.
  It likewise builds certainty, advances mental self portrait and improves self-regard. It additionally empowers one to rest all the more soundly during the evening. Cardio workouts that you can do at home might be accomplished for 30-40 minutes every day, three to five times each week. http://qbinaryoptions.com/
 25. Emma Emily skriver:
  Din kommentar inväntar granskning. Detta är en förhandsvisning. Din kommentar blir synlig när den har godkänts.
  Overwhelming weight preparing activity will put your muscles under anxiety and constrain them to become bigger to adjust. Eating the right nourishments (and the right amount of calories) can give your body the fuel it needs to develop. What’s more, getting enough rest is the frequently slighted some portion of putting on weight. http://scambinaryoptionssignal.com/
 26. kristylopes2 skriver:
  Din kommentar inväntar granskning. Detta är en förhandsvisning. Din kommentar blir synlig när den har godkänts.
  The greatest slip-up you could make similarly as your long haul wellbeing and wellness level is concerned. Try not to give this practice a chance to pass you by any more. On the off chance that you are searching for an energizing and fun method for getting fit and keeping up an immaculate figure, move vigorous exercise may very well be what you require. http://binaryoptionrobothelp.com/
 27. lisa rabe skriver:
  Din kommentar inväntar granskning. Detta är en förhandsvisning. Din kommentar blir synlig när den har godkänts.
  The second square while your right foot is beside it. You then do the ”mix” your feet such that your right foot is presently on the second stepping stool squarer and your left foot is outside the stepping stool. Advance along these lines until you have finished the drill. http://binaryoptions44.com/
 28. laura kayla skriver:
  Din kommentar inväntar granskning. Detta är en förhandsvisning. Din kommentar blir synlig när den har godkänts.
  Quick abs are not an invalid possibility. Truth be told, a great many people can see the stunning results they were seeking after in only twelve weeks. Before starting any system, it is important to ensure that it won’t trade off your wellbeing or security and that the desires are sensible. http://123binaryautotrading.com/
 29. Badel Kaoles skriver:
  Din kommentar inväntar granskning. Detta är en förhandsvisning. Din kommentar blir synlig när den har godkänts.
  Power and thereby allows you to execute better and quicker for various activities You can boost your stage of power only by improving the calories and thereby obtain more body weight However taking too many calories is also dangerous as it brings to . http://aboutbuildingmuscle1.com/
 30. Gtfars Fetgse skriver:
  Din kommentar inväntar granskning. Detta är en förhandsvisning. Din kommentar blir synlig när den har godkänts.
  Regularly for several weeks at a moment your human body and muscular adjusts to the exercise It will anticipate the exercise and optimizes the muscle tissue When the muscle tissue adjust muscular development halts or decelerates By never stand still . http://thefit55.com/
 31. Rathsu Bamths skriver:
  Din kommentar inväntar granskning. Detta är en förhandsvisning. Din kommentar blir synlig när den har godkänts.
  And then let them go Once you’ve bounced them up and down a few times try to roll your legs start without lifting you or bending your legs Have patience this isn’t easy! Imagine trying to get your legs to look at each side wall What you should notice is . http://99buildingmuscle.com/
 32. Caloke Lakmths skriver:
  Din kommentar inväntar granskning. Detta är en förhandsvisning. Din kommentar blir synlig när den har godkänts.
  The key of developing muscle tissue without having to get synthetic helps or unhealthy efficiency enhancers along the way Why is all muscle developing not natural There are different reasons for wanting to develop muscle In many cases it is . http://top9musclebuilding.com/
 33. Rakhts Stagbc skriver:
  Din kommentar inväntar granskning. Detta är en förhandsvisning. Din kommentar blir synlig när den har godkänts.
  And got some huge on your chest area you need to work out chest area with strength for minutes Don’t do an extensive pushing work out No neck area no arms Chest only SHORTER REST INTERVALS Not only plenty of time under tension during a . http://gymjunkiemusclebuilding.com/
 34. Roalks Rapslo skriver:
  Din kommentar inväntar granskning. Detta är en förhandsvisning. Din kommentar blir synlig när den har godkänts.
  Therapy the posture Using a tennis football or similar child’s play football massage the posture of your everyday by rolling you to and fro on your football Stand and sink into the football with you but don’t put your full bodyweight on your football Switch . http://effectivemusclegain76.com/
 35. Caths Saolhg skriver:
  Din kommentar inväntar granskning. Detta är en förhandsvisning. Din kommentar blir synlig när den har godkänts.
  Decrease weight The brief response here is that there is no brief response You really should work out frequently while also consuming effectively Unfortunately a study . http://buildingmusclefast88.com/
 36. Roapre Soamc skriver:
  Din kommentar inväntar granskning. Detta är en förhandsvisning. Din kommentar blir synlig när den har godkänts.
  Hypodermic injection would allow the affected individual to be comfortable enough to begin a program towards rehabilitation. If a shot provides temporary comfort to the individual for a while they can get three injections in the length of one year. http://7muscle-buildingstrategies.com/
 37. Barbro Synnergren skriver:
  Din kommentar inväntar granskning. Detta är en förhandsvisning. Din kommentar blir synlig när den har godkänts.
  Så riktigt!

28 maj 2018

Cookies

En kaka (cookie) är en liten textbaserad datafil som en..

Läs mer

14 december 2015

Veckans Peptalk – Fungerar filtret?

När blev du riktigt förbannad senast? Vad utlöste den ilskan?..

Läs mer