Vad är framgång?

28 maj 2013


Har du märkt hur lätt det är att man talar över huvudet på varandra? Jag säger Polo, varpå du tänker på en bil medan jag avser en tröja, eller tvärtom. Likadant på jobbet. Vi ska lyckas, vi vill vara framgångsrika i det vi gör, skapa bra resultat. Men för att kunna prata om att lyckas behöver vi vara överens om vad framgång är och varför vi vill uppnå det. Här kommer därför lite tankar jag har om definitioner på fem olika begrepp:

-Framgång
-Framsteg
-Framgångsrik
-Mål
-Syfte 

Är framgång att stå överst på pallen? Eller är det måluppfyllelse? Fullsatta hus, är det framgång? Det beror på hur man definierar framgång. Det som kan ses som en framgång för en kan för en annan upplevas som ett misslyckande. Det blir en tolkningsfråga.

Så, vad är då framgång?

Framgång skulle kunna ses som en chansning som gått hem. Man kan nämligen inte kalla något för en framgång om det inte finns ett alternativ till det ordet. För att något ska kunna vara en framgång måste det funnits en risk för att scenariot kunde blivit det motsatta, det vill säga fiasko, eller misslyckande, antar jag.

Om det nu fanns som en risk så bör det också funnits ett moment av chanstagande där. Någon ansåg att de potentiella möjligheterna överbryggade de kalkylerade riskerna, tog en chans och uppnådde framgång. Hade det inte gått att misslyckas kunde det knappast heller kallats en framgång.

Men det räcker inte med det. Framgång, om man nagelfar själva ordet, är en gång framåt. För att uppnå framgång behöver man i så fall veta vilken riktning som är framåt. På väg mot framgång har man sannolikt gjort framsteg.

Vad är då framsteg?

Man skulle kunna kalla framsteg för rörelse i avsedd riktning, det vill säga att något utvecklas mot ett önskat läge. Det önskade läget gör att här kommer ett mål in i bilden. Man fäster blicken på något där borta i fjärran.

Ja, vad är ett mål egentligen?

Ett mål är en avsiktsförklaring. Ett mål är en destination som därmed också styr riktningen. Ett mål är något konkret man vill åstadkomma inom en given tidsram. Ett mål är det önskade läget. Ett mål är det önskvärda resultatet eller utfallet av en aktivitet.

När är man framgångsrik?

Att uppnå ett mål och sedan låta kurvan fortsätta peka uppåt, då är man per definition framgångsrik. Rik på framgångar, det vill säga att vara framgångsrik är något mer och framför allt mer varaktigt än vad en framgång är. Men, kan man missa ett mål och ändå kalla något för framgångsrikt? Ja, kanske är även det här en tolkningsfråga.

Som du märker är det inte helt enkelt att vare sig beskriva eller förklara sådana här begrepp eftersom man kan ha olika definition på vad det är. Det jag tror vi kan enas om är att vi alla vill nå våra mål, vi vill vara framgångsrika i det vi gör och vi vill lyckas. Men, i slutändan bör vi ändå ställa oss frågan:

Vad är syftet?

Målet berättar vad man önskar uppnå, syftet är varför man gör det. Målet bakom målet. Ett mål ska ge energi, mening, styra skutan. Men den yttersta faktorn, grundsyftet med våra mål och strävanden, är nästan alltid att det i slutändan ska leda till lycka, något positivt.

Slutsats:

Jobbar ni i grupp, skapa gemensamma definitioner som ni är överens om, så att alla vet vad begreppen innebär.

Jobbar du ensam med något, skapa din egen definition på de här orden. Låt dig inte luras av vad reklamannonserna, samhället eller normen har bestämt att framgång ska vara, vilket ofta handlar om prylar, titlar och status. Kom ihåg att yttre framgång inte ofta leder till inre framgång. Dubbelt så mycket pengar genererar sällan dubbelt så mycket lycka.

Forskning visar snarare tydligt att utöver de grundläggande behoven så är det social samvaro, meningsfulla aktiviteter, känsla av personligt inflytande på sin livssituation, hälsa, goda samtal, skratt, en bra bok, kärlek, positiva tillstånd och så vidare som leder till lycka, inte mer pengar och prylar. Ändå fortsätter vi gärna att tro att yttre framgång ska leda till inre frid.

”Bara vi får flytta in i det där huset, då blir vi lyckliga.”

När sedan måluppfyllelsen inte genererar den önskade känslan, utan snabbt övergår i en ny vardag, blir vi lätt frustrerade. Till slut visade det sig att vi gått över ån efter vatten. Lycka var inte inkluderat i husköpet. Den fanns mitt framför näsan på oss hela tiden.

Det kan vara så att lyckas inte innebär lycklig. Om två mål hamnar i konflikt med varandra kan priset för att nå det ena vara att misslyckas med det andra. Är du då framgångsrik?

Lyckas kan man vilja göra av andra anledningar än att bara tro att det ska leda till lycka, men om det är lycka du söker och allt du behöver för att kunna bli lycklig finns inom räckhåll så kanske du inte behöver vänta tills du blir sådär vansinnigt framgångsrik, trots allt…

Goda nyheter, eller hur!

  1. Martin skriver:

    Kan lätt bli rörigt det där! Men en fundering – om framsteg är målet då? Då kan man ju tänka som så att framsteg också är lika med framgång och över tid lika med framgångsrik!? Sebastian Coe, medeldistanslöpare och bl.a. dubbel OS-guldmedaljör, sa en gång dessa kloka ord: ”Under hela min friidrottskarriär var mitt övergripande mål alltid att bli en bättre löpare än jag var i just det ögonblicket – oavsett om det gällde nästa vecka, nästa månad eller nästa år. Förbättringen var målet. Medaljen var bara den slutliga belöningen för att jag hade nått det målet”

31 maj 2013

Det som är värt att göra för sin egen skull

Nu sitter jag på tåget från Stockholm mot Malmö för den årliga..

Läs mer

27 maj 2013

Veckans Peptalk – Följ mindre – Lev mer

Vad kostar ett konto på Facebook, Twitter eller Instagram? Ingenting,..

Läs mer